Miljø & Teknikk - forsiden
_DSC8850, 4 vinnere

Miljø&Teknikk 2016

Fire verdige vinnere av beste stand

På messens siste dag ble det kåret vinnere av beste stand ute og inne. Det er utvist mye kreativitet og satset på mange visuelle effekter på de rundt 120 standene. Utstyr for millioner av kroner er vist til fremtidige mulige brukere.

2016-04-21
_DSC8799-Edit 4 utstillere til

Miljø&Teknikk 2016

Nye fire utstillere

2016-04-21
_DSC8769Lezsek Zadura, purac

Miljø&Teknikk 2016

Mjøsanlegget en Purac-suksess

Matavfall er en verdifull ressurs. Det vet Purac og det erfarer Mjøsanlegget AS på Lillehammer. Lezsek Zandura, regional sales manager i Purac presenterte det nye Mjøsanlegget på Miljø & Teknikk-messen torsdag. Anlegget produserer biogass til drivstoff og strømproduksjon, gjødsel til ny mat og kompost til ny jord.

2016-04-21
_DSC8749-Edit4 utestillere

Miljø&Teknikk 2016

Fire utstillere om årets messe

2016-04-21
_DSC8785miljøbygg Norge AS, renseanlegg

Miljø&Teknikk 2016

Avløpsfri rensing for hytte-Norge

Knut Hovland, daglig leder av Miljøbygg Norge AS, lanserte det tyske Busse-IS løsning for kloakkrenseanlegg uten behov for avløp på årets Miljø & Teknikk-messe.

2016-04-21
_DSC8712Powel as

Miljø&Teknikk 2016

Nettportal for rørlegger og VA-etat

Powel AS i Trondheim har utviklet en egen portal for å sikre et godt samspill mellom rørleggeren og VA-etaten. Powel Water Entreprenørportsal er en enkel løsning for rørleggere og andre entreprenører som håndterer kommunikasjon mellom entreprenøren og kommuner om etablering, endring og reparasjon av VA-anlegg som er tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige vann- og avløpsnettet.

2016-04-21

Miljø&Teknikk 2016

Legionellasikring må prioriteres

Under spesielle forhold kan legionella-bakterien være dødelig, og vi omgir oss denne vanlige bakterien i vannmiljøer, overalt. Legionærsyken rammer dersom bakterien pustes inn i lungene via aerosoler. Derfor er kunnskap om legionellasikring og forbyggende tiltak mot bakterievekst viktig. Frøydis B. Aasen, produkt- og fagansvarlig desinfeksjon i Enwa Water Technology AS tok opp temaet under Miljø & Teknikk 2016 i Telenor Arena.
2016-04-21
_DSC8706illustrasjon, mobil, Ums as

Miljø&Teknikk 2016

UMS sikrer effektiv krisekommunikasjon

Moderne teknologi har for lengst gjort sitt inntog for å effektivisere varsling av innbyggerne i norske kommuner. UMS er et norsk teknologiselskap som leder an i utviklingen av nye metoder. Selskapet har rundt 100 ansatte over hele verden.

2016-04-21

Miljø&Teknikk 2016

Fjerne ugress uten kjemikalier

Agronomutdannede Johan K. Rud fra firmaet Heatweed løftet frem at det koster milliarder hvert år å bekjempe ugress i Norge. Og spør samtidig; hva vil det koste å ikke fjerne ugresset?
2016-04-21

Miljø&Teknikk 2016

Naturmangfoldsloven gjelder alle

Maria Fall innledet om den nye forskriften som gjelder fra 1/1-16. Nå er det 28 arter vi ikke kan importere, selge eller plante ut, og 30 arter på søknadsplikitig liste.

2016-04-21