Miljø & Teknikk - forsiden
_DSC8668årets kommunalteknikker, Ole Johan Krog

Kommunaltekniske fagdager 2016

Dette er Årets kommunaltekniker

Jan Stenersen fra Tromsø er "en dyktig fagperson som jobber innovativt med nye løsninger som har stor miljømessig betdning. Han er en inspirajonskilde nasjonalt og internasjonalt!" Slik grunnga juryen at Stenersen ble løftet frem som årets kommunaltekniker 2016.

2016-04-20
_DSC8638-Edit4 utestillere

Miljø&Teknikk 2016, onsdag 20. april

Fire ut(e)stiller på Fornebu

Flere viser maskiner og produkter utendørs under Miljø og Teknikk 2016. Vi møtte fire av dem.
2016-04-20
_DSC8089Johnny Haugland

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20. april

Ikke undervurder renholdskostnadene

Vi tenker kanskje ikke over det til daglig, men godt renhold på arbeidsplassen har positiv innvirkning på trivsel, arbeidsmiljø og produktivitet. Men renhold er ressurskrevende, og kan utgjøre mer enn 25 prosent av FDV-kostnadene for en bygning, tilsvarende omtrent energikostnadene.

2016-04-20
_DSC8304rør, stemning

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20. april

Sikring av kvalitet på ledningsnettet

På 60 og 70-tallet ble det lagt rørkvalitet med varierende standard. Norge har vært preget av konservativ tankegang vedrørende ringstivhet og veggtykkelse. Klimaendringer, krav om redusert klimagassutslipp og et betydelig etterslep i fornyelse av ledningsnettet, har ført til betydelige investeringsbehov
2016-04-20
_DSC8318sprinkler, stemning

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20.april

Brannvann og sikkerhet

-Trenger vi et paradigmeskift i tenkningen rundt brannvann, utfordret Einar Melheim, konsulent i Norsk Vann på Miljø & Teknikk onsdag. Han trakk opp linjene for kommunens ansvar og forpliktelser i forbindelse med vann til brannslokking og sprinkleranlegg.
2016-04-20

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20. april

NS INSTA 800 for rengjøringskvalitet

En felles nordisk standard er etablert for renholdskvalitet, NS INSTA 800. Det er et verktøy for renholdsbransjen som setter kvalitetsmål, kvalitetsprofiler og visuell kontroll, og som setter standard for tilbakemelding til kunden på etterkontroll- forankret i kontrakten.
2016-04-20
_DSC8319renhold, Vaske

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20. april

Krav til renhold i skoler og barnehager

Hvor flinke er vi i skolen og barnehagen til å fjerne avfall, henge opp stoler på bordene og gjøre gulv og arbeidsbord tilgjengelig for rengjøring. Skjer dette så følger du forskriftene for renhold i skoler og barnehager.
2016-04-20
_DSC8517nittedal kommune

Miljø&Teknikk 2016, onsdag 20.april

Nittedal best i eiendomsforvaltning 2016

Norsk Kommunalteknisk Forening har sammen med KLP skadeforsikring kåret Norges beste kommune på eiendomsforvaltning 2016. Alle kommuner ble invitert til å delta i konkurransen. Kommunene ble i første runde vektet med poeng i henhold til konkurransegrunnlaget der kommunene har svart på i alt 18 spørsmål om overordnede politisk bestemte mål inklusiv rapportering for eiendomsforvaltningen, samspillet med byggets brukere om tilfredsstillelse av prioriterte brukerbehov, godt, verdibevarende vedlikehold og lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt.

2016-04-20
_DSC8601beste uterom, Oslo

Miljø&Teknikk 2016, onsdag 20. april

Ulstein og Oslo med beste uterom 2016

Juryen offentliggjode resultatene i konkurransen om Norges beste uterom 20. april. Finalistene var: By: Hamar, tre i Oslo, Trondheim, Stavanger. Tettsted/friområde: Ulstein, Asker, Nes. Vinneren av Norges beste uterom, kategori byområder er Bjerkedalen Park i Oslo. I kategorien tettsted vant Saunesparken i Ulsteinvik.

2016-04-20
_DSC8445-Edit4 på gulvet

Miljø&Teknikk 2016, 20. april

Fire besøkende på Miljø og Teknikk 2016

2016-04-20