Miljø & Teknikk - forsiden

Miljø&Teknikk 2016

Fjerne ugress uten kjemikalier

Agronomutdannede Johan K. Rud fra firmaet Heatweed løftet frem at det koster milliarder hvert år å bekjempe ugress i Norge. Og spør samtidig; hva vil det koste å ikke fjerne ugresset?
2016-04-21

Miljø&Teknikk 2016

Naturmangfoldsloven gjelder alle

Maria Fall innledet om den nye forskriften som gjelder fra 1/1-16. Nå er det 28 arter vi ikke kan importere, selge eller plante ut, og 30 arter på søknadsplikitig liste.

2016-04-21
_DSC8128Grønn, naml, Tor Jørken Askim, ute

Miljø&Teknikk 2016

Fokus på grøntanlegg

Tor Jørgen Askim fra Norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører (naml) koordinerer den grønne delen av programmet.

2016-04-21
_DSC8668årets kommunalteknikker, Ole Johan Krog

Kommunaltekniske fagdager 2016

Dette er Årets kommunaltekniker

Jan Stenersen fra Tromsø er "en dyktig fagperson som jobber innovativt med nye løsninger som har stor miljømessig betdning. Han er en inspirajonskilde nasjonalt og internasjonalt!" Slik grunnga juryen at Stenersen ble løftet frem som årets kommunaltekniker 2016.

2016-04-20
_DSC8638-Edit4 utestillere

Miljø&Teknikk 2016, onsdag 20. april

Fire ut(e)stiller på Fornebu

Flere viser maskiner og produkter utendørs under Miljø og Teknikk 2016. Vi møtte fire av dem.
2016-04-20
_DSC8089Johnny Haugland

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20. april

Ikke undervurder renholdskostnadene

Vi tenker kanskje ikke over det til daglig, men godt renhold på arbeidsplassen har positiv innvirkning på trivsel, arbeidsmiljø og produktivitet. Men renhold er ressurskrevende, og kan utgjøre mer enn 25 prosent av FDV-kostnadene for en bygning, tilsvarende omtrent energikostnadene.

2016-04-20
_DSC8304rør, stemning

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20. april

Sikring av kvalitet på ledningsnettet

På 60 og 70-tallet ble det lagt rørkvalitet med varierende standard. Norge har vært preget av konservativ tankegang vedrørende ringstivhet og veggtykkelse. Klimaendringer, krav om redusert klimagassutslipp og et betydelig etterslep i fornyelse av ledningsnettet, har ført til betydelige investeringsbehov
2016-04-20
_DSC8318sprinkler, stemning

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20.april

Brannvann og sikkerhet

-Trenger vi et paradigmeskift i tenkningen rundt brannvann, utfordret Einar Melheim, konsulent i Norsk Vann på Miljø & Teknikk onsdag. Han trakk opp linjene for kommunens ansvar og forpliktelser i forbindelse med vann til brannslokking og sprinkleranlegg.
2016-04-20

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20. april

NS INSTA 800 for rengjøringskvalitet

En felles nordisk standard er etablert for renholdskvalitet, NS INSTA 800. Det er et verktøy for renholdsbransjen som setter kvalitetsmål, kvalitetsprofiler og visuell kontroll, og som setter standard for tilbakemelding til kunden på etterkontroll- forankret i kontrakten.
2016-04-20
_DSC8319renhold, Vaske

Miljø & Teknikk 2016, onsdag 20. april

Krav til renhold i skoler og barnehager

Hvor flinke er vi i skolen og barnehagen til å fjerne avfall, henge opp stoler på bordene og gjøre gulv og arbeidsbord tilgjengelig for rengjøring. Skjer dette så følger du forskriftene for renhold i skoler og barnehager.
2016-04-20