Multilux
Multilux Oslo holder til på Lysaker med 400m2 kontorer/showrom. Lokalene – fordelt på to etasjer over motorveien til og fra Oslo/Drammen – er ikke tilfeldig valgt. Dette er tidsmoderne lokaler tilpasset miljø og selskapets produktkonsepter innenfor belysning. Salgssjef Rune Staavi ser frem til å fortelle kommunene hvilke nye kostnadseffektive belysningssystemer som finnes på Miljø og Teknikk 2019.

Multilux’ avdeling i Oslo holder til i morderne og selvinnredede lokaler på Lysaker rett over motorveien til og fra Oslo/Drammen. Salgssjef Rune Staavi forteller at de har veldig god samferdselsoversikt på trafikken og nevner mandag og tirsdag som toppdagene, mens fredag er lavest med antall kjøretøy.

«Det er første gang vi deltar på Miljø og Teknikk 2019. Vi leverer allerede til en del kommuner med LED belysning. Og akkurat nå har vi holdt kurs for flere kommuner rundt omkring i landet hvor temaene har vært fokusert rundt dagens belysningssystemer sett opp mot de fremtidsrettede og kostnadseffektive LEDsystemene som finnes og som er under utvikling.»

Les mer