Dacon
Med nytt inspeksjonsutstyr i bredden av et stort produktsortiment og klar for presentasjon av produktene på Miljø og Teknikk 2019 – er fra venstre salgsingeniørene: Eli Karin Olsen og Derek Henry. Foto: Kjell M. Jacobsen

Nytt produktkonsept i et stort marked Hvilket produktkonsept vil Dacon fremheve på Miljø og Teknikk 2019? «Konseptet med den nye kontrollenheten for rørinspeksjon – Profi 4 – er noe av det utstyret vi kommer til å vise. Kontrollenheten har en helt unik og fabelaktig bildeoppløsning. Enheten fikk vi nettopp inn i dag – så den er rykende fersk. Dette inspeksjonsinstrumentet gjør det mulig å effektivisere og gjennomføre inspeksjonen på en helt ny måte. Inspeksjonsutstyret vil også bidra til å hjelpe brukeren til

Les mer