Brettenes vannverk vant klassen overflatekilder og Tonstad vannverk tok prisen for beste grunnvannskilde.

Etter regionale konkurranser, var det ni nominerte i hver klasse. Alle de nominerte ble også hedret på scenen.

Vann er verdens viktigste næringsmiddel og ressurs, og som kjent alltid best og billigst fra krana. Det er riktig og viktig å stimulere til steben mot høy vannkvalitet blant annet gjennom denne populære konkurransen.

- Vi vant fordi vi har svært gode vannkilder, høye fjell og fantastisk natur, sier Stig Rune Dybwik som mottok prisen på vegne av Vågan kommune.

Tonstad vannverk var med i konkurransen for første gang, og gleden var selvsagt stor da juryens kjennelse ble avslørt. – Vi har gode forhold i Sirdal kommune. Vannverket ligger inne i dalen med gode kilder, sier Frank Haughom som gleder seg til å vise frem vinnerdiplomet til sine kolleger på vannverket og i kommunen.

Det var litt logistikk involvert når kommunen skulle frakte ferskest mulig vann ned til konkurransen på Lillestrøm tirsdag.

Vannet ble hentet med båt på Brettesnes og levert på Skrova, før det ble fraktet videre til Svolvær lufthavn. Prøvene var pakket ned i isopor slik at det var kaldt og friskt helt til konkurransen.

De regionale konkurransene har fått mye medieomtale lokalt, og spenningen rundt den endelige kåringen har vært stor, Juryen har smakt på 210 vannverk totalt, og de totalt 18 nominerte vannprøvene ble blindtestet. Hele veien har det vært små marginer.

Vinnernes vannprøver var friskt godt vann uten farge.

Dette var de nominerte:

Alstahaug kommunale vannverk
Brettenes vannverk
Bykle vannverk
Bømlo vannverk
Frøya kommunale vannverk
Gålå vannverk
Hattfjelldal vannverk
Høyanger vassverk
Kvanne vassverk
Misvær vannverk
Oppdal sentrum vannverk
Tonstad vannverk
Skare vannverk
Skullerud vannbehandlingsanlegg
Skåbu vannverk
Sundre vassverk
Øvre Årdal vassverk
Åndalsnes og Isfjorden vassverk