Miljø & Teknikk 2019, 5.-7. mars, Norges Varemesse

Fossilfrie kommunale kjøretøy og maskiner

Alle kommuner i Østfold og Folloregionen har forpliktet seg til fossilfri transport innen 2030. Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er 50 % delfinansiert fra Miljødirektoratet med midler fra Klimasats og Interreg.

Fossilfrie
Prosjektet låner ut alt fra elektriske hjullastere på 4,5 tonn til mindre arbeidsmaskiner. Foto: Østfold fylkeskommune

Prosjektmedarbeider i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kjell M. Jacobsen så nærmere på problemstillingen og tok en prat med prosjektleder i Østfold fylkeskommune, Gabriel Wergeland Krogh.

Bakgrunnen – klimamål 2030
– Bakgrunnen er at vi i Østfold jobber veldig aktivt for å få ned klimautslippene. Her har jo alle Østfold- og Follo kommunene signert på å få ned nullutslipp innen 2030. Fra før har vi hatt test av el-biler og dette prosjektet. Test av fossilfrie maskiner er en videreføring av nullutslipp maskiner/kjøretøyer. Vi har fått de 6 fylkene, Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud og Telemark med tilsammen 92 kommuner som kan dra nytte av prosjektet pluss entreprenører og bedrifter i samme område.

Konseptet
– Det er jeg som er prosjektleder og vi støvsuger hele tiden markedet hva angår el-baserte maskiner, biogass eller hydrogen. Vi leier inn for å kunne låne ut. Maskinleiene er på et års kontrakter som vi fornyer etter behov. I tillegg har vi en avtale med et transportfirma som står for transporten til kommunene. For kommunene er det kostnadsfritt, så de trenger egentlig ikke å løfte en finger. Det eneste vi forlanger for leieperioden er en brukerrapport.

Fossilfrie 2
Den revolusjonerende fossilfrie gravemaskinen går på i låneprosjekt i samarbeid med Statsbygg i Oslo sentrum. Maskinen lades med 63 ampersikring og har 7 timers brukstid. Ladetid 7 timer. Foto: Pon-Cat

Prøveprosjekt i norske kommuner
– Dersom en kommune ønsker å anskaffe utstyr, men ikke helt ut tør å satse på fossilfritt utstyr fordi verdiene er store og helst ønsker testing før de bestemmer seg, så kan prosjektet bistå med utlån i 2-4 uker uten omkostninger. Hva som kreves av elektriske kontakter og kapasitet for lading avklares før utkjøring av maskinene, alt etter hvilken type maskin/ redskap som er aktuelle.

Prosjektstatus – 60 kommuner
– Av de 92 kommunene som omfattes av prosjektet – er det 60 kommuner og bedrifter som har lånt maskiner. Det er en god spredning fra Halden i sør til Gol nord. Østfold har vært mest toneangivende blant fylkene.

Statsbygg: 25 tonns fossilfri gravemaskin 
– Generelt er det gode tilbakemeldinger, men noen ganger har kravspesifikasjon til oppdraget ikke stått i stil til størrelse på lånemaskin. I dag har vi 3 forskjellige størrelser på hjullastere, en lastebil og små gravemaskiner fra 1,5 til 2,0 tonn. I tillegg gjennomfører vi i disse dager et stort prøveprosjekt med Statsbygg hvor vi tester en 25 tonns gravemaskin.

Etterspurte fossilfrie maskiner 
– Generelt har gartnermaskinene er vært veldig etterspurte i tillegg til de 3 forskjellige hjullastere. I sommer fikk vi en elektrisk lastebil. Etter veldig gode tilbakemeldinger står denne høyt på ønskelisten hos mange kommuner.

På vinteren? 
– Gartnermaskinene ligger på lager på vinteren - mens alle de andre maskinene er ute på lån.

Fossilfire 5
Prosjektleder Gabriel Wergeland Krog med bakgrunn fra maskinbransjen og elbil produksjon er primus motor i Østfold fylkeskommunes prosjekt. Foto: Kjell M. Jacobsen

Etterspurte maskiner 
– På nåværende tidspunkt finnes det veldig få batteridrevne gravemaskiner i markedet. Det vi ønsker oss er gravemaskiner i størrelsesorden 6- 8 tonn.

Fylker / Oslo kommune
– Prosjektet er under stadig utvidelse. I det siste har det vært stor interesse fra kommuner i Hordaland, Trøndelag og Statens vegvesen. Oslo kommune er langt fremme med krav om miljøvennlig maskiner og redskaper til utførelse av prosjekter i kommunens regi. På idrettsbygg og omsorgsbygg krever kommunen at det skal brukes fossilfrie maskiner når oppdrag skal utføres. Dette har også Østfold og Vestfold lagt vekt på.

Kommunalteknisk messe – Miljø og Teknikk 2019. 
– Mulighet for å høre nærmere om prosjektets status og fremdrift vil det være gjennom foredrag fra prosjektlederen på messen Miljø og Teknikk 2019 – 5.-7. mars på Norges Varemesse neste år.

Les hele siste utgave av Kommunalteknikk her.

Tips en venn Skriv ut