_DSC8668årets kommunalteknikker, Ole Johan Krog
Prisen ble overrakt Stenersen av daværende styreleder i NKF, Ole Johan Krog. Foto: Mads Huseby

Bakgrunn

De fleste kommuner opplever utilstrekkelige budsjetter på de kommunaltekniske områdene. Det er for eksempel vanskelig å tilby konkurransedyktige lønninger for å rekruttere fagutdannende personer, og til dels store vedlikeholdsetterslep på blant annet kommunale veger, bygninger og vann- og avløpsnettet.

Målet med prisen er økt fokus på kommunalteknikk som fag, og en bevisstgjøring for hvor viktig kommunalteknikken er for både innbyggere og næringsliv i et velfungerende lokalsamfunn.

Retningslinjer (utdrag)

  1. Prisen deles ut til personer som har utmerket seg innen det kommunaltekniske området
  2. Alle medlemmer kan foreslå kandidater, og forslagene skal begrunnes
  3. Beslutning og tildeling av prisen gjøres av NKFs hovedstyre

Forslag

Har du/dere forslag til en kandidat, fyll ut og send inn skjemaet innen 22. februar 2019.