Sulzer
Sulzer teamet er klar for nye utfordringer og for å møte nye og eksisterende kunder på Miljø & Teknikk 2019. Fra venstre: Morten Ulriksen – Elektroansvarlig og markedskoordinator, Geir Hynne – Salgsingeniør VA og Pål Andersen – VA/VVS. Foto: Kjell M. Jacobsen.

God erfaring med messen som møteplass Sulzer deltar på Miljø & Teknikk messen hver gang, og vil også i mars 2019 delta, med en stand på 80 m2 . «Vi treffer mange kunder på denne arenaen som vi ellers ikke får besøkt. Miljø & Teknikk er sånn sett en fin møteplass for oss».

Hvilke produkter og tjenester vil dere fremheve på Miljø & Teknikk messen i 2019?
«Det må jo først og fremst bli våre XFP avløpspumper. Disse representerer «arbeidshesten» vår i VA-segmentet. De er i stadig utvikling og kan også leveres med en premotor og en forbedret hydraulikk som vi jobber med. Vi har videre en serie med pumpesystemer for mindre kommuner som ikke krever alle automatiske styringssystemer». En godt utbygget service-organisasjon mener vi også er en stor styrke.

Les mer