Miljø & Teknikk - forsiden
Senteret leier tomt ved siden av Universitetet på Ås og om alt går etter planen, settes spaden i jorda allerede om et par år.

Miljø & Teknikk 2019, 5.-7. mars, Norges Varemesse

Kraftsenter for hele VA-bransjen

En gang i 2019/2020 settes spaden i jorda på en tomt ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet i Ås. Der skal Norges nye kompetansesenter for hele VA-bransjen bygges.

Norge har et VA-ledningsnett med en gjenskaffelsesverdi over 1340 milliarder kroner. Nå har vi et etterslep på vedlikehold og oppgradering som vil kreve årlige investeringer i milliardklassen hvert eneste år frem til 2040, forklarer Sigurd Grande som er avdelingsdirektør i Oslo VAV og som har ledet styringsgruppen som forleden kunne presentere planene for landets nye «Nasjonalt Kompetansesenter for Vann- og Avløpsinfrastruktur».

Hele verdikjeden satser

- Skal vi makte den jobben som ligger foran oss, er det helt nødvendig at hele næringen går sammen om å bygge høyere kompetanse hos de som i dag arbeider i alle ledd i verdikjeden – og at vi tilrettelegger for en hardt tiltrengt rekruttering av dyktige nye medarbeidere. Det er her det nye Kompetansesenteret får en avgjørende rolle.

Les mer.

Kilde: Ovalinfo

Hør mer om kompetansesenteret på Miljø & Teknikk 2019, 5.-7. mars på Norges Varemesse.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut