Arstec
Arstec AS har 40 års jubileum i 2019. Selskapet leverer tjenester og produkter til vei. Kummer, floatringen, er selskapets store verdenskonsept som nå får mer og mer anerkjennelse også i Norge. Konseptet står i fokus på Kommunalteknisk messe Miljø og Teknikk 2019. Det er engasjerte og topp motiverte representanter fra selskapet som nå er klare til å presentere produktnyhetene. F.v.: Børge Arnesen (produktsjef ) og Eirik Strand (daglig leder). Foto: Kjell M. Jacobsen

Floatring er en vektfordelingsring for kumrammer. Den er utviklet for å overføre trafikkbelastningen ned i veikroppen i stedet for ned til toppring eller kjegle. Dermed følger rammen veibanens bevegelser gjennom årstidene. De største fordelene er aldri mer knuste toppringer, mindre skade på kjegler, betydelig redusert fare for at kumrammen synker i veibanen og lengre levetid på gategods, sier Strand.

Les mer