Miljø & Teknikk - forsiden

Miljø&Teknikk 2016

Legionellasikring må prioriteres

Under spesielle forhold kan legionella-bakterien være dødelig, og vi omgir oss denne vanlige bakterien i vannmiljøer, overalt. Legionærsyken rammer dersom bakterien pustes inn i lungene via aerosoler. Derfor er kunnskap om legionellasikring og forbyggende tiltak mot bakterievekst viktig. Frøydis B. Aasen, produkt- og fagansvarlig desinfeksjon i Enwa Water Technology AS tok opp temaet under Miljø & Teknikk 2016 i Telenor Arena.

-Legionella trives godt i biofilm og amøber hvilket gjør den mindre mottakelig for «vanlige» desinfeksjonsmetoder. Vurdering av- og valg av forebyggende behandlingsmetode bør ta utgangspunkt i en risikovurdering av anlegget. Velg riktig tiltak for ditt anlegg! sa Aasen.

Forebyggende behandlingsstrategier kan grovt deles inn i to hovedtilnærminger; Gjentagende engangstiltak; typisk fysisk rengjøring av ledningsnett og tanker og/ eller evt. sjokkbehandling med biocider (eks. hypokloritt eller klordioksid)

Kontinuerlige behandlingsmetoder kan klassifiseres som enten mikrobakteriell barriere; en «portvaktløsning» som inaktiverer/ dreper eller fjerner bakterier i vannet når det passerer behandlingsenheten, men som ikke gir en direkte behandlingseffekt nedstrøms (eks. UV, AOP, anodisk oksidasjon og ultrafiltrering), eller kontinuerlig desinfeksjon og rengjøring; inaktiverer og dreper bakterier kontinuerlig- også nedstrøms. Noen metoder dreper/ fjerner også biofilm (rengjør). De mest anerkjente og effektive metodene i dag for høyrisiko anlegg er sølv- og kobberionisering og klordioksid.

For anlegg med høy risiko anbefales kontinuerlig vannbehandling

Aerosoldannende installasjoner kan være bl.a: kjøletårn, luftskrubbere, boblebad, dusjer, innendørs fontener eller befuktningsanlegg basert på forstøving av vann

Legionella stortrives ved 25-50 grader.

Alt norsk vann inneholder næringsstoffer som bakteriene kan leve av. Avleiringer og slam kan også gi gode vekstforhold. Komponenter i ledningssystem som bidrar til å stimulere mikrobiell vekst: fiberpakninger, hamp, naturgummi og andre oljerelaterte tetteprodukter. For øvrig oppløste næringsstoffer og organiske stoffer. Allerede eksisterende biofilm er ypperlige vekstområder for legionella/ amøber, fortalte Frøydis B. Aasen.

Hvem er da mest utsatt for legionella-bakterien?

Spesielt utsatt er kronisk lungesyke, immunsupprimerte (eks. personer som behandles med cellegift), folk med generelt nedsatt immunforsvar av andre grunner (eks. sukkersyke), alkoholikere, røykere og eldre personer (>55 år, fortrinnsvis menn…).

Legionella kan forårsake:

Legionærsyken; en alvorlig- og potensielt dødelig lungesykdom

Pontiac-feber; influensalignende- ikke dødelig sykdom

Vanlig i mange ulike miljøer, deriblant jord og vann.

Vokser i biofilm og amøber (mikrobens «trojanske hest»).

Beskytter legionellabakterien fra desinfeksjonsmidler.

Smitter/ overføres via aerosoler + aspirasjon

Overføring/ smitte mellom mennesker ikke kjent. Generelt er det lav risiko for smitte sammenlignet med andre vannbårne, patogene bakterier, MEN dersom noen først blir syke så har Legionærsyken høy dødelighet.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut