Miljø & Teknikk - forsiden

Miljø&Teknikk 2016

Naturmangfoldsloven gjelder alle

Maria Fall innledet om den nye forskriften som gjelder fra 1/1-16. Nå er det 28 arter vi ikke kan importere, selge eller plante ut, og 30 arter på søknadsplikitig liste.

_DSC8326Grønn, Miljø&Teknikk, stening, ute
Foto: Mads Huseby

Fall skiller mellom naturområder og parkanlegg. I naturområder er det søknadsplikt på alt planting utenom norske treslag. Mens i parkanlegg kan en søke i forhold til søknadspliktige arter. Vi må gjøre en miljøriskovurdering, og vi kan bruke arter med norsk genetisk opprinnelse. Fra 2021 forbys 11 nye arter.

-Alle ledd har et ansvar, sier Fall. Et eksempel er massehåndtering og ved destruering. Det finnes en aktsomhetsplikt og et "føre var" prinsipp, fortsetter Hall. Vi plikter å ha kunnskap om tiltakene som iverksettes for å hindre at vi tilfører naturen uønskede organismer.Jobber du i områder med uønskede arter må maskiner rengjøres etterpå!

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut