Miljø & Teknikk - forsiden

Miljø&Teknikk 2016

Nettportal for rørlegger og VA-etat

Powel AS i Trondheim har utviklet en egen portal for å sikre et godt samspill mellom rørleggeren og VA-etaten. Powel Water Entreprenørportsal er en enkel løsning for rørleggere og andre entreprenører som håndterer kommunikasjon mellom entreprenøren og kommuner om etablering, endring og reparasjon av VA-anlegg som er tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige vann- og avløpsnettet.

_DSC8712Powel as
Foto: Mads Huseby

Den IT-baserte løsningen ble presentert av Anders Klungervik Berdal (t.v. på bildet) og Arnstein Holthe på Miljø & Teknikk 2016. Portalen inneholder ulike digitale brukerdialoger for å søke om eller dokumentere denne type arbeid. Med hjelp av løsningen får entreprenøren god oversikt over alle saker og de oppgaver som må utføres i pågående saker.

Powel Water Entreprenørportal settes opp til å samhandle med enten Gemini Oppfølging eller Powel Water Saksbehandlerportal. Løsningen er integrert mot kommunens arkiv via disse løsningene.

Powel ble tildelt støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle morgendagens IT-løsninger for Vannbransjen. Til dette prosjektet har Innovasjon Norge tildelt Powel 15 millioner kroner. Dette er blant de største støttebeløp som er tildelt noe norsk teknologiselskap i Trøndelag de siste årene. Utviklingen skal gjennomføres over de neste tre årene. 

Entreprenørportalen er utviklet i tett samarbeid med brukere hos entreprenører og kommuner, og er designet ut fra brukernes behov. Powel Water Entreprenørportal tilpasser seg automatisk den enheten du bruker – enten det er en PC, et nettbrett eller en smarttelefon. Dermed kan du enkelt dokumentere arbeidet både på kontoret og ute i felt.

For entreprenøren betyr løsningen:

 • Mer tid til arbeid i felt, mindre tid på søknadsarbeid og dokumentasjon.

 • Enkel og fleksibel tilgang til kommunens VA-kart også ute i felt.

 • Forenklet søknadsprosess – meldinger uten feil eller mangler.

 • Kortere behandlingstid av søknader/meldinger hos kommunen.

 • Bedre effektivitet med enkel kontroll og oversikt over saker og oppgaver.

 • Bedre kvalitet på dokumentasjon.

 • For kommunen betyr løsningen:

 • Effektivisert saksbehandling med kortere saksbehandlingstid.

 • Tett integrasjon mot fagsystem, arkiv og kart.

 • Mindre medgått tid til oppfølging av feil og mangler i søknader og meldinger.

 • Bedre dokumentasjonskvalitet med mindre utestående sluttdokumentasjon.

 • Bedre kontroll med entreprenørene.

 • Kontroll med saker og oppgaver.

Powel Water Entreprenørportal leveres som en skytjeneste driftet av Powel i Microsofts skymiljø Windows Azure. For deg betyr dette:

Forutsigbar kost med alt i en pris og forutsigbar ytelse. Skyteknologi som ivaretar sikkerheten i alle deler av løsningen. Alltid tilgang til siste versjon av løsningen. Stabilitet og høy oppetid.

Powel har også utviklet Water Collector som er en frittstående applikasjon for rask og enkel dokumentasjon av kommunalt VA-nett. Denne nye datafangstløsningen lar deg registrere nye og eksisterende punktobjekter i kart. Utstyr og tilstand dokumenteres enkelt ved hjelp av bilder, tekst og GPS-posisjon.

Water Collector er en lavterskel registreringsløsning for vannbransjen. Den gjør det enkelt å registrere nye data i felt, eller å registrere tilstand på et allerede registrert objekt.

Den web-baserte løsningen gjør at de som er inne på kontoret ser det samme som de er ute i felt. Data ligger i skyen og kan sees og oppdateres fra stasjonær PC på kontoret og smarttelefon eller nettbrett ute i felt. Alle har tilgang til samme informasjon, og all informasjon er samlet på en plass.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut