Standardstand

Standardstand er det mest populære alternativet blant små og mellomstore utstillere. Pakken inkluderer arealleie, ferdig bygget stand med oppsatte vegger, gulvteppe, støm, belysning (maks 3 kw) og renhold (det er mulig å velge andre størrelser enn alternativene under).

Antall m2

Pris totalt

6

21 000

9

30 000

12

38 750

15

47 500

18

55 000

20

60 600

24

71 600

30

81 100

35

89 000


 

Arealleie (minimum 9 m2 - kun gulvplass)

Dette alternativet velges av de som selv tar ansvaret for å bygge standen mm.

Antall m2

Pris pr m2

9-50

1 920

51-100

1 850

100 +

1 790
 

Utstiller sørger selv for leie av strøm hos Norges Varemesse (info om bestilling sendes ut på aktuelt tidspunkt), og for rengjøring av egen standplass.


 

Arealleie - Uterom (minimum 25 m2 - kun gulvplass)

Dette alternativet velges av de som ønsker standplass for uteroms-utstilling, og selv tar ansvaret for å bygge standen mm.

Antall m2

Pris pr m2

25-50

690

51-100

590

100 +

490
 

Utstiller sørger selv for leie av strøm hos Norges Varemesse (info om bestilling sendes ut på aktuelt tidspunkt), og for rengjøring av egen standplass.


 

Registreringsavgift

I tillegg til arealleien betaler alle utstillere registreringsavgift:

Hovedutstiller

5 145

Medutstiller

2 500

 

Betalingsbetingelser

Registreringsavgiften faktureres løpende etter mottatt påmelding, med en betalingsfrist på to uker. Standleien faktureres med 50 % etter 03.09.18 og 50 % etter 15.01.19, med en betalingsfrist på to uker. Mva kommer i tillegg til alle nevnte priser. Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte standareal. Arrangøren har i så tilfelle rett til å disponere plassen.

Se komplette utstillerbetingelser.

Utenlandske utstillere kan søke om refusjon av avgiften. Skjema finnes hos Skatteetaten her.

Kontakt

Ta kontakt med salgsansvarlig Kjell M. Jacobsen, mobil + 47 911 58 893 for mer informasjon/tilbud.