Klar til å spille på lag med nye og eksisterende kunder på en 100 m2 stand, er to sentrale medarbeidere, fra venstre: storbandspiler og tidligere håndballspiller, Paal Schlytter – Produktansvarlig Ventiler, og bransjens engasjerte pumpesystemman
Klar til å spille på lag med nye og eksisterende kunder på en 100 m2 stand, er to sentrale medarbeidere, fra venstre: storbandspiler og tidligere håndballspiller, Paal Schlytter – Produktansvarlig Ventiler, og bransjens engasjerte pumpesystemmann og nestor, Geir Sogge Johnsen – Salgssjef Pumper. Foto: Kjell Jacobsen.

Skreddersydde selvsugende miljøstasjoner / pumpesystemer

Geir Sogge Johnsen – salgssjef pumper, forteller engasjert: Vi fokuserer på det som kan gjenvinnes i våre avløp og avløpstasjoner med betong, fordi dette konseptet er best nedbrytbart miljømessig over tid. Konseptet er også mer tilpasset dagens overvannsproblematikk, gjennom den tyngde og kompakthet materialene innehar, sammen med minimal oppdrift.

Les hele artikkelen.