KZ-handels
I den nye næringsparken på tidligere Tofte fabrikker (Hurum) har KZ Handels AS kontorer/lager. En rutinert og erfaren stab med mer enn 30 års erfaring fra VA-bransjen gleder seg nå til Kommunalteknisk messe Miljø og Teknikk 2019. Fra venstre: Christian R. Engvoldsen (salgssjef ), Helene Grannes (markedsansvarlig) og Morten Grannes (daglig leder). Foto: Kjell M. Jacobsen

Markedsutfordrer
Selskapet har mer enn 30 års erfaring i VA-bransjen i Norge og vår tanke er at vi skal være en spesialleverandør innenfor vann og avløp til kommunene, forteller daglig leder Morten Grannes.

Produktkonsepter
Vi har spesialisert oss på å tilby produktkonsepter som vannkiosker, verktøy, kompositt kumlokk og nødvann. Kompositt gategods har lenge vært langt fremme i Europa, mens her til lands er det forholdsvis nytt. Konseptet er i en rivende utvikling og vi kommer til å fortelle mye om dette konseptet på Miljø og Teknikk 2019. I utgangspunktet har vi ikke konkurrenter innenfor det produktspekteret. Vi liker å fortelle at vi har en unik produktnisje som ingen andre leverandører kan komme opp med. Ingen har det produktspekteret vi har og vi skal være spesialistene.

Les mer