Miljø & Teknikk - forsiden/Konkurranser

Miljø&Teknikk 2016, onsdag 20. april

Ulstein og Oslo med beste uterom 2016

Juryen offentliggjode resultatene i konkurransen om Norges beste uterom 20. april. Finalistene var: By: Hamar, tre i Oslo, Trondheim, Stavanger. Tettsted/friområde: Ulstein, Asker, Nes. Vinneren av Norges beste uterom, kategori byområder er Bjerkedalen Park i Oslo. I kategorien tettsted vant Saunesparken i Ulsteinvik.

_DSC8601beste uterom, Oslo
Foto: Mads Huseby

Juryens begrunnelse Byområde:

Parken er et vellykket fornyelsesprosjekt. Den byr på mange kvaliteter til både nabolaget og bydelen og er et attraktivt tilskudd til byens grønnstruktur og turveinett. Hovinbekken i dalbunnen danner parkens nye ryggrad med rislende vann og blinkende vannspeil. Den varierte og godt gjennomarbeida utformingen av dalsidene skaper et langstrakt parkrom som inviterer til opphold og ulike aktiviteter for alle aldere - et frodig uterom til  både hverdag og fest. Omfattende  treplantinger strukturerer parken.

Sammen med store, fargerike staudefelt og engarealer tilbyr de mange ulike opplevelser gjennom årstidene. Paviljongen med sittetrinn og stor uteplass danner en sentral møteplass. Den drar god nytte av de store terrengforskjellene som kjennetegner parken. Utfordringene for framkommeligheten i og gjennom parken er løst på en svært overbevisende måte. Stisystemet legger opp til gode ganglinjer, mange valgmuligheter og variasjon i opplevelser fra ulike nivåer i parken. Den sentrale promenaden samt flere andre gangstier er universell utformet. Valg av robuste og stedstilpassete materialer og god kvalitet i utføringen er andre momenter Juryen ønsker å fremheve. Prosjektet skal berømmes ekstra for gjenåpningen av Hovinbekken og kvalitetene dette skaper for både parkens brukere, økosystemet og hele byen.

_DSC8588beste uterom, ulsteinvik.jpg

Juryens begrunnelse: Tettsted/friområde

Den nyetablerte parken er en kombinasjon av flere typer av uteområder i et tettsted; en mer tradisjonell park med gress, benker og trær, elvepromenade, lekeplass, liten kunstgressbane, sandvolleyball og minigolf. Denne kombinasjonen åpner for både hverdagslig og mer feststemt, høytidelig bruk. Parkrommet inviterer først og fremst til aktiv bruk og introduserer en rekke muligheter for nye uteaktiviteter i sentrum av tettstedet. Det store, nye parkrommet utvider parkbegrepet på en svært god måte og juryen vil spesielt fremheve hvordan parken henvender seg til mange brukergrupper. Parken virker samlende for tettstedet og er med sitt rike innhold en ny arena til å møtes på tvers av generasjoner og interesser. Juryen vil også fremheve parkens utforming som har høy estetisk kvalitet med et godt design og valg av varige materialer.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut