Miljø & Teknikk - forsiden

Miljø&Teknikk 2016

UMS sikrer effektiv krisekommunikasjon

Moderne teknologi har for lengst gjort sitt inntog for å effektivisere varsling av innbyggerne i norske kommuner. UMS er et norsk teknologiselskap som leder an i utviklingen av nye metoder. Selskapet har rundt 100 ansatte over hele verden.

_DSC8706illustrasjon, mobil, Ums as
Foto: Mads Huseby

Selskapet er verdensledende innen befolkningsvarslingssystemer og bruker ulike teknologier for å utnytte eksisterende telekommunikasjonsinfrastruktur for å sende meldinger i kritiske situasjoner. På Miljø & Teknikk 2016 var Tor-Erling Nilsen, salgsdirektør i UMS på plass for å fortelle om nyvinningene på varslingsområdet.

UMS er en pioner i utviklingen av avanserte systemer for kritiske meldinger med rundt 20 års profesjonell erfaring og kunnskap fra koordinering med UNISDR, regjeringer og krisehåndteringsgrupper. Selskapet kan vise til flere virkelige installasjoner enn noe annet firma i verden, og har ulike patenterte løsninger som er unike i bransjen for sine teknologiske og livreddende egenskaper

Innovasjonsprosjektene til UMS er spesielt relatert til optimal utnyttelse av telekommunikasjonsinfrastruktur til varslingsformål. Som kjent er infrastrukturen svært sårbar for den type trafikk som geografisk baserte massevarslingssystemer genererer.

Lokasjonsbasert varsling stiller store utfordringer til håndtering av store datamengder, som løpende blir oppdatert. Milliarder av endringer skjer i løpet av korte tidsintervaller og de skal være tilgjengelige på sekunder ved varsling. Optimalisering av dette er også eksempler på områder hvor vi har drevet utstrakt utviklingsarbeid.

På UMS.no står det å lese om innovasjonsprosjekter som har hatt en betydelig innvirkning på utviklingen i bransjen for befolkningsvarsling:

Overbelastningskontroll (2003)

Den største utfordringen ved å benytte varslingssystemer med høy kapasitet er utvilsomt faren for overbelastning av den offentlige infrastrukturen. UMS er imidlertid det første selskapet som har utviklet et patentert system og metode for å unngå slike kritiske situasjoner.

Reisevarsling (2009)

I en krisesituasjon er det svært viktig å finne og varsle sivile på reise i utlandet. Ved å benytte UMS Reisevarsling (Traveller Alert System – TAS), kan nasjonale myndigheter proaktivt gi sine statsborgere troverdig informasjon. UMS har i samarbeid med Utenriksdepartementet utviklet et patentert system som gir en oversikt over nasjonale borgere på reise i utlandet, og samtidig muliggjør varsling av denne gruppen ved behov.

Lokasjonsbasert varsling (LBAS: Location Based Alert System) (2007)

Det vil alltid være mange mulige utfordringer når en benytter mobilnettverk til varslingsformål. Det å være i stand til å formidle varsler med en akseptabel hastighet uten overbelastning, og på samme tid opprettholde personvernet, har krevd enormt med arbeid og innsats. UMS var dog først ute med en slik løsning. Det er flere patenter knyttet til LBAS-teknologien.

Men det er nye prosjekter underveis:

 

Innendørsposisjonering

Posisjonering av objekter innendørs er viktig. GPS er ubrukelig for dette formålet. UMS har vurdert flere teknologier og har landet på Bluetooth (BLE) som den mest egnede. Markedet er foreløpig umodent, men vi ser et stort og raskt voksende marked. Vi ser også sterke synergier mellom våre eksisterende tjenester/teknologier og innendørs posisjonering. Innendørs posisjonering er derfor et strategisk satsningsområde for UMS.

Sensorintegrasjon

Et annet område der UMS utvider bredden av sine tjenester, er integrering av sensorer for effektivisering av varsling. Sensorintegrasjon bidrar til å helautomatisere varslingsprosesser der tidsfaktoren er kritisk. Sensorintegrasjon baseres på bruk av CAP (Common Alert Protocol). UMS har etablert et fullt funksjonelt Proof Of Concept (POC) i vårt innovasjons- og utviklingssenter, der et miljø med mekaniske vannivåsensorer er etablert for å måle stigende vannstand. Dersom vannet overskrider et visst nivå generes et varsel i form av en CAP-melding, som deretter blir overført til vårt varslingssystem som fortolker denne og sender varsel automatisk eller halv-automatisk til de berørte. Dette kan blant annet bidra til proaktiv og riktig varsling av regioner med høy risiko for flom.

Big Data

Lokasjonsbasert varsling som løsning krever evnen til å lokalisere alle abonnenter i et mobilnettverk i «sanntid». I store kriser står skalerbarhet meget sentralt. På den måten vil det være langt enklere å kunne opprettholde tjenestene uavhengig av antall brukere innen et mobilnettverk. Enkelte nettverk har milliarder av transaksjoner i løpet av minutter. Det å kunne organisere denne datamengden for å utnytte nettverket for en presis og målrettet varsling, har derfor en fundamental betydning i og for vårt utviklingsarbeid.

Drone-integrasjon

Situasjonsforståelse er viktig for alle typer kriser og uforutsette situasjoner. Lokasjonsbasert respons fra enkeltpersoner eller folkemengder er en viktig funksjon og virkemiddel for våre varslingsløsninger. Dette bidrar til bedret situasjonsforståelse gjennom å gi korte beskrivelser av situasjonen i et geografisk område. Integrasjon av droner er en videreføring og en revolusjonerende metode for å styrke situasjonsforståelsen. Dronene vil motta koordinatene fra lokasjonsbasert respons som helautomatisk vil nå destinasjonen. «Live»-informasjon, som for eksempel bilder eller videoer, vil bli overført til applikasjonsverten ved ankomst til det aktuelle området.

EMBMS/LTE Broadcast

De mobile nettene er under stadig utvikling. For tiden er 4G nett godt implementert inn i den offentlige mobile infrastrukturen. Slik ny teknologi gir også nye og mer effektive måter å transportere informasjon mellom det mobile nettet og befolkningen. EMBMS (også kalt LTE Broadcast) utnytter kapasiteten i et 4G nett på en effektiv måte, samtidig som den ikke belaster nettet mer enn nødvendig. Man kan over en slik kanal strømme tekst, bilder og video til svært mange telefoner innenfor et område på kort tid.

To-veis kommunikasjon med befolkningen

Det utvikles stadig nye og interaktive kommunikasjonsmetoder gjennom UMS sitt befolkningsvarslingssystem. Tilbakemelding og informasjon fra befolkningen må samles på en statistisk måte, slik at det kan bidra til at myndigheter kan iverksette riktige tiltak i forhold til befolkningens behov ved en kritisk situasjon.

Bruk av native apps til mobiltelefoner som kanal for kritisk varsling

Man har sett en stor endring i hvilke kanaler befolkningen bruker for å dele informasjon de siste årene. I dagens moderne samfunn har de fleste smarttelefoner, og det er i den sammenhengen viktig å komplettere dagens kanaler med nye, som bruker smarttelefonenes egenskaper på best mulig måte. Native apps skal ikke brukes som et alternativ til dagens kanaler, men som et meget viktig supplement.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut